Dějepis

Bohužel v současné době nemáme vlastní otázky z dějěpisu, a tak Vám můžeme alespoň nabídnout otázky zpracované na jiných serverech.

 Stáhněte si otázky z dějěpisu
(pro snadné používání doma a pro vytisknutí)

Stránka DOWNLOAD


Ostatní stránky s otázkami k maturitě z Dějěpisu

Dobře zpracované otázky na serveru Skokanovy stránky historické (je možné si je stáhnout všechny najednou zazipovane ve Wordu). Určitě se tam podívejte, je tam více zajímavých věcí . http://www.history.czechian.net

Uvádíme zde odkazy i na konkrétní otázky.

 1. [náhled] Pravěký vývoj lidstva
 2. [náhled] Oblasti nejstarších civilizací, zač. otrokářského zřízení (orientální despocie)
 3. [náhled] Vývoj řecké otrokářské společnosti
 4. [náhled] Vývoj římské otrokářské společnosti
 5. [náhled] Počátky feudalismu (vznik, barbarské říše, první státní útvary)
 6. [náhled] Raný feudalismus v západní a střední Evropě, kultura
 7. [náhled] Raný feudalismus ve východní Evropě
 8. [náhled] Rozkvět feudalismu v Evropě od 11. do 15. st.
 9. [náhled] Rozkvět feudalismu v našich zemích za posledních Přemyslovců a Lucemburků
 10. [náhled] Husitství
 11. [náhled] Vývoj v Čechách ve 2. pol. 15. a poč. 16. století a reformace v Německu a Švýcarsku
 12. [náhled] Velké zeměpisné objevy v 15. a 16. století a jejich důsledky
 13. [náhled] Vznik mnohonárodní habsburské monarchie na pozadí Evropy v 16. st., naše země a třicetiletá válka
 14. [náhled] Osvícenský absolutismus a rozklad feudálních vztahů v našich zemích, naše národní obrození
 15. [náhled] Buržoazní revoluce ve světě
 16. [náhled] Vývoj ve Francii na přelomu 18. a 19. století
 17. [náhled] Evropa po vídeňském kongresu a boj proti reakci v 1. pol. 19. st., revoluční rok 1848
 18. [náhled] Vývoj ve světě v 2. pol. 19. století a poč. 20. století
 19. [náhled] První světová válka a její důsledky
 20. [náhled] Vznik ČSR a utváření našich hranic
 21. [náhled] Světová hospodářská krize a nástup fašismu v Německu
 22. [náhled] Svět ve 30. letech 20. století a počátek 2. světové války
 23. [náhled] Průběh 2. s větové války v letech 1941-1945
 24. [náhled] Poválečný vývoj Československa
 25. [náhled] Svět po 2. světové válce