Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Ministerstvo školství vydalo na adrese http://www.msmt.cz/cp1250/info/uplatneni_mm.htm zprávu o uplatnění absoloventů škol. Zpráva je rozdělena na několik částí, bohužel všechny dokumenty si musíte stáhnout ve formátu MS Word a přílohy ve formátu MS Excel.

Pokud nemáte pro tyto formáty programy, můžete si zde stáhnout volně šiřitelné prohlížeče těchto souborů

Microsoft Viewer for Word 97 (3 860 KB)
Microsoft Viewer for Word 95
(2 180 KB)
Microsoft Viewer for Word 6
(1 216 KB)

Prohlížeč souborů MS Excel (v menu vyberte program Excel a verzi, kterou potřebujete, zaškrtněte Converters and Viewers a klikněte na UPDATE)