Maturitní otázky: Programové vybavení

TURBO PASCAL

 1. TURBO PASCAL struktura programu, význam jednotlivých částí programu
 2. Standardní datové typy
 3. Datové typy definované uživatelem
 4. Příkaz větvení IF
 5. Příkaz WHILE DO
 6. Příkaz REPEAT UNTIL
 7. Příkaz FOR
 8. Procedury a funkce
 9. Jednotky (Units) v Pascalu a UNIT CRT
 10. Příkaz větvení CASE

AUTOCAD

 1. Nastavení a změna vlastností výkresů a entit
 2. Obslužné příkazy
 3. Editační příkazy
 4. Kreslící příkazy
 5. Práce s obrazovkou
 6. Práce s texty
 7. Práce s nástroji
 8. Kótování
 9. Šrafování
 10. Práce s bloky a atributy
 11. Obsluha, dotaz

PARADOX

 1. Databázové systémy, prostředí PARADOX v. 4.0
 2. Vytvoření nové databáze a tabulky, typy položek
 3. Editace, aktualizace a vyplňování tabulky
 4. Dotazy
 5. Modifikace struktury databáze
 6. Vstupní a výstupní sestavy (Formáty)

T602

 1. Co je to textový editor
 2. Dokument v T602
 3. Práce s bloky a okny
 4. Práce se soubory a adresáři
 5. Tisk

C602

 1. Tabulkové procesory,význam a využití v praxi
 2. Pracovní prostředí
 3. Vzorce
 4. Formáty
 5. Funkce
 6. Grafy

MS DOS

 1. Co je to operační systém
 2. Základní pojmy MS DOS
 3. Základní příkazy pro práci se soubory
 4. Základní příkazy pro práci s adresáři
 5. Příkazy FORMAT, DATE, TIME, CLS, PATH, PROMPT
 6. Dávkové soubory, autoexec.bat
 7. Konfigurační soubor
 8. Nadstavby operačního systému
 9. Informace, jednotka informace, kódy
 10. Rozdělení paměti počítače
 11. Inicializace počítače

 

Ostatní místa na Internetu

http://skyscraper.fortunecity.com/lessthan/507/manframe.htm - různé manuály ke stáhnutí

http://archiv.czech.net Archiv p.Peterky - skvělý soubor článků na spoutu témat souvisejících s počítači