Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - !SHOP!


Přehled referátů - Ekonomika

Nálézt další referáty...

alespoň jedno ze zadaných slov
všechna zadaná slova

Seřadit podle: Abecedy - Data vložení PŘIDEJTE REFERÁT
Zobrazit Moje referaty... - zobraz "Moje Referáty" (0) Top 10 referátů
Moje Referáty  Referát - název  Datum vložení
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
3. ročník ankety o nejoblíbenější hotel v České republice  
Na marketing a management, cestovní ruch a organizace "možnost volby jako služba zákazníkům"
03.06.2002
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
akciovka
26.02.2002
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - založení akciové společnosti
akciovky a vše kolem, stáhněte si dobře zformátovanou verzi
17.09.2001
ANKETA PRODEJNY  
07.04.2001
Aranžování
31.12.2002
Bankovní činnost ČS,a.s.  
10.12.2002
Bankovní smlouvy  
Smlouva o běžném účtu, Smlouva o otevření akreditivu, Smlouva o inkasu, Smlouva o vkladovém účtu, Smlouva o uložení cenných papírů nebo jiných hodnot
26.06.2002
BANKOVNÍ SOUSTAVA
31.12.2002
Bankovní soustava České republiky
ČNB, OSTATNÍ BANKY bankovní obchody (otevření a vedení účtu, platební styk, úvěrové operace), devizové operace (devizový trh=promptní a termínované), ostatní bankovní služby
29.03.2002
Bankovní soustava v ČR
28.03.2002
Bankovní systém  
maturitní otázka Základní funkce banky, Rozvaha banky(aktiva, pasiva)
13.04.2002
Bankovní záruka  
22.03.2003
Bankovnictví
matur.ot, Bankovní systém v ČR
31.01.2003
BANKOVNICTVÍ
20.02.2002
Bankovnictví  
pojem banka, funkce banky,členění bankovních operací,bankovní soustava ČR,centrální banka,obchodní banky,bankovní kapitál, bankovní náklady, výnosy, zisk,bankovní rentabilita a likvidita,bankovní jistota
02.12.2001
Burza  
podstata a rozdělení,historie,pojem burza CP a její význam,burzovní spekulace,právní forma burz CP,organizační forma burz CP,návštěvníci burz CP,kótace a kurz CP,forma a druhy burzovních příkazů,základní druhy obchodů s CP,Burza CP v Praze a RM-Systém
02.12.2001
Burzovní noviny  
Popis a vysvětlení informací
17.05.2000
Časové rozlišení
381 – náklady příštích období, 382 – kompletní náklady příštích období (víceleté investice), 383 – výdaje příštích období 384 – výnosy příštích období,385 – příjmy příštích období stáhnutelný soubor s grafy
28.03.2002
Časové rozlišení nákladů a výnosů
matur.ot
31.12.2002
Cenné papíry
16. maturitní otázka
31.12.2002
Cenné papíry  
27.06.2002
Cenné papíry  
historie a definice CP,dělení CP podle různých hledisek,ukládací CP,renty a obligace,dividendové CP (akcie),zástavní list, státní pokladniční poukázka, depozitní a vkladový certifikát, směnka, emise CP
02.12.2001
Cenné papíry  
25.05.2001
Cenová politika  
31.12.2002
Centrálně řízené hospodářství  
popis příkazové ekonomiky,druhy centrálně řízeného hospodářství, země s centrálně řízeným hospodářstvím
20.11.2002
Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT

Přehled všech referátů

Zpátky na hlavní stránku MATURITA.CZ