Maturitní otázky: Elektronické počítače

 1. Co jsou to počítačové viry a ochrana proti nim
 2. CD-ROM, připojení, konfigurace
 3. Co jsou to sběrnice, charakterizuje základní architektury (ISA, EISA, PCI)
 4. Tiskárny, principy, charakteristiky, rozdělení, připojení
 5. Nabídkové programy SYSCON, FILER, SESSION (Novell)
 6. Assembler, programování, syntaxe, větvení, cykly...
 7. Počítačové sítě, rozdělení, topologie, struktura adresářů v Novellu
 8. Konfigurace počítače, config.sys, autoexec.bat
 9. Základní testovací programy pro hardware PC
 10. Scannery, princip a jejich využití
 11. Jaké jsou úrovně zabezpečení dat v síti Novell
 12. Popište základní desku počítače PC, způsoby napojení jednotlivých částí, konfigurace
 13. Pevné disky, popis, geometrie, FAT, MBR, prokládání...
 14. Přenosné počítače, základní charakteristika a jejich využití
 15. Klávesnice, vysvětlete princip
 16. Multimédia ve výpočetní technice a jejich využití
 17. Rozdělení počítačů a jejich využití
 18. Co jsou to disková rozhraní, charakterizujte jednotlivé druhy
 19. Logické obvody NAND, AND, OR, NOR, XOR
 20. Charakterizujte sériové rozhraní RS 232 a paralelní centronix, způsoby připojení
 21. Mikroprocesor jako základní prvek mikropočítače, typy, architektury, hlavní parametry, vývojové trendy
 22. Modemy, principy, propojení
 23. Co to je softwarová pamě? CACHE, RAM disk
 24. Charakterizujte optické disky, rozdělení, princip, oblasti využití
 25. Program FDISK, jak se provádí rozdělení disku
 26. Pracovní stanice v síti, její softwarové a hardwarové zabezpečení
 27. Správa paměti segmentování u 80 386
 28. Co je to operační systém, charakterizujte jádro OS MS DOS a jeho rozdělení v paměti
 29. Popište inicializaci počítače PC
 30. Přerušovací systém mikroprocesoru, tabulky přerušovacích vektorů
 31. Vysvětlete činnost polovodičových pamětí typu RAM, ROM, PROM, EPROM a charakterizujte jejich hlavní parametry
 32. Vysvětlete principy činností klopného obvodu typu D a RS
 33. Co je to BIOS a jak je v systému zařazen
 34. Vysvětlete princip činnosti klopného obvodu typu JK
 35. Programovatelné podpůrné obvody CPU - řadič přerušení, vysvětlete jeho činnost
 36. Co je to instrukční soubor mikroprocesoru, jak se provádí kódování instrukcí
 37. Co je to parita, jak se provádí její kontrola při přenosu dat
 38. Jaké jsou způsoby kódování u pevných disků
 39. Charakterizujte videosystémy počítačů PC
 40. Vysvětlete správu paměti stránkování u 80 386, co je to virtuální pamě
 41. Charakterizujte mikroprocesory řady INTEL

Referáty

REFERÁTY INFORMATIKA
ový protokol TCP/IP
Druhy počítačových sítí (ISDN, LAN..)
Úlohy umělé inteligence

Ostatní místa na Internetu

http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/OBSAH.HTML - dobře zpracované

http://skyscraper.fortunecity.com/lessthan/507/manframe.htm - různé manuály ke stáhnutí

http://svet.hardware.cz - aktuální články

http://archiv.czech.net Archiv p.Peterky - skvělý soubor článků na spoutu témat souvisejících s počítači